Общинската собственост в бившата Трета поликлиника  да бъде апортирана в капитала на ДКЦ-2, предлага кметът  Пламен Стоилов в изпълнение на решение на Общинския съвет от юни миналата година. Това прехвърляне на активи е свързано с намерението да се приватизира цялата сграда.
В момента съсобственици на имота са Общината с 41,1% и Диагностичният център с останалите 58,9%. В активите на Общината влизат 6582 кв. метра земя и идеални части от двете сгради. След прехвърлянето основният капитал на ДКЦ-2 ще се вдигне от 148 805 лева на 2 136 993 лева. Увеличението е с 1 988 188 лева - толкова, колкото е балансовата стойност на апортираните общински активи.
По отношение на апорта има два варианта - сградата да влезе в активите на медицинското дружество с отстъпеното право на строеж или със земята. В първия случай обаче този, който купи имота, не може да бъде задължен да купи и терена, а пък Общината няма да може да се разпорежда с него и да получава от него приход. Затова се прави по-доброто предложение - земята също да влезе в активите на ДКЦ-2 и да бъде продадена като сградите.
Съгласно решението на съветниците управителят на ДКЦ-2 се задължава да запази предназначението на цялата сграда като лечебно заведение до приключване на приватизацията. Той е длъжен още да запази договорите с досегашните наематели на общинската част за същия срок при условия не по-лоши от сегашните. Както е известно, наемателите са лекари на частна практика.  
След като апортирането приключи, това ще даде зелена улица за започване на процедурата по приватизация на бившата Трета поликлиника.