От 1 януари 2014 година общинската фирма „Паркстрой“ е без управител. Договорът на Камен Каменаров за управление на дружеството е изтекъл на 31 декември 2013-а.
На предстоящата сесия на Общинския съвет кметът Пламен Стоилов ще предложи Каменаров да продължи да управлява до провеждането на конкурс.
Кога ще бъде насрочена такава процедура, ще зависи от развитието на „зелената“ поръчка за поддържането на тревните площи и парковете в Русе. Както е известно, изборът на изпълнител се обжалва във Върховния административен съд /ВАС/, след като преди това антимонополната комисия се произнесе в полза на излъчения победител - консорциума с идентичното на общинската фирма „Паркстрой“ име, в който влизат дружествата „Вектор“ и „Инфрабулпак“.
Делото във ВАС е насрочено за 17 февруари, сложете около месец до получаване на решението, така че едва през март ще имаме яснота за съдбата на „зелената“ поръчка, респективно за „Паркстрой“, коментира кметът Пламен Стоилов.
Становището на върховните магистрати е важно, защото от него ще зависи дали обществената поръчка за поддържане на зелените площи в следващите 5 години ще бъде възложена на частния консорциум, или тя ще бъде спряна и общинската фирма ще поеме дейността, след като се преобразува в общинско предприятие на бюджетна издръжка. Както е известно, през септември миналата година беше създадена работна група, която анализира състоянието на „Паркстрой“, а в края на 2013-а част от членовете й застанаха зад втория вариант. Общинският съвет обаче прие нейния доклад за сведение.  Щекотливата тема и по комисии, и на сесия предизвика бурни дебати, но до консенсус така и не се стигна.
Камен Каменаров оглавява „Паркстрой“ още от 1992 година. Оттогава досега търговското дружество винаги приключва с положителен финансов резултат и отчислява дивиденти на Общината, макар и минимални. През 2011-а дивидентът е 5462 лева, а през 2012-а - 5023 лева.
Големият спор е заради факта, че основните приходи на общинската фирма идват преди всичко от бюджета на Русе - от 75 до 77 процента. За първи път сега тя не успя да спечели обществената поръчка за поддръжка на зелените площи. Ако ВАС потвърди класирането, „Паркстрой“ неизбежно ще стигне до фалит. Независимо че към края на септември дружеството има 792 хил. лева приходи, разходи - 745 хил. лева, а печалба - 108 хил. лева. Основният му капитал е 101 хил. лева, собственият му капитал е 657 хил. лева, а дълготрайните му материални активи са 142 хил. лева. 
Като се имат предвид острите спорове около „Паркстрой“ и забележките по отношение на управлението на Каменаров от страна на някои съветници от управляващото мнозинство, можем да предположим, че наред с предложението на кмета за продължаване на договора му може да се появи и алтернатива. Засега други кандидатури не се спрягат, а Каменаров каза, че е в очакване на решението на съвета.