Петима русенци влязоха в черния списък на Сметната палата заради несъответствия между попълнените от тях декларации в публичния регистър за притежавано имущество и реалните им имоти и участия във фирми. Съгласно закона имената на управленците магистратите, за които проверката е приключила със заключения за несъответствие, се изпращат на директора на НАП и на председателя на ДАНС за уточнения и евентуално допълнителни действия.       
В повечето случаи с русенски адрес става въпрос за дребни пропуски в попълването на имотното състояние на съпруга или съпругата. Такива са случаите при областния управител Венцислав Калчев, председателя на Общинския съвет Васил Пенчев, заместник-кмета Иван Григоров и съдия Йълдъз Агуш от Административния съд. Единствено заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов е направил пропуски не само за благосъстоянието на съпругата си, а и за свои придобивки.
Абазов, който е брат на русенския областен лидер и депутат от ДПС Ферихан Ахмедова, е пропуснал да декларира притежавана нива с площ 7 декара в Смирненски и апартамент от 66 кв.м в Русе.
„Не за първи път подавам такава декларация, но технически грешки се допускат. Подал съм допълнителни разяснения към Сметната палата за тези имоти. Те не са скрити, напротив - съвсем легални са, плащам им данъците и те фигурират навсякъде“, коментира за „Утро“ Абазов. Освен нивата и жилището, зам.-министърът е пропуснал да отбележи, че е прехвърлил три софийски фирми на своята съпруга Зюмрюд Абазова. На 25 юни 2013 тя е станала собственик на „Хермес-09“ ЕООД, която се занимава с развъждане и производство на риба и проекти в областта на земеделието. Ден по-късно тя става един от управителите на „А+М Фармация“ ЕООД заедно с Матей Матеев. Дружеството е специализирано за търговия на едро с лекарства в страната и чужбина, внос, складиране и комисионна дейност. Абазова ръководи и „Деметра-ЗС“ ЕООД, която предлага пълен набор от счетоводни услуги, данъчни консултации, преводи и легализация на документи, за което Сметната палата също не е била уведомена.
Регистрираната през изтеклата 2013 година фирма за вендинг машини „Вендпро снак“ ООД донесе неприятна вест от Сметната палата на председателя на Общинския съвет Васил Пенчев. Дружеството, което се занимава с автомати за кафе, сандвичи и пакетирани закуски, е на сина му Борислав. Пропускът на Пенчев е, че не е посочил, че във фирмата дялове притежава и съпругата му Раиса.
„Трябваше да декларирам дяловете, така е по закон. Но дори не знаех, че синът ми е предложил на майка си да участва в неговата фирма“, коментира за „Утро“ Пенчев. И дори недоумява как съпругата му, която е зъболекар, се е съгласила да се впусне в търговски дела.
С пропуск е белязана встъпителната декларация при влизане във властта на областния управител Венцислав Калчев. Несъответствието при него е, че не е посочил притежаваната от съпругата му Ивона Калчева консултантска фирма „Ивон Комерс“ ЕООД. Освен това Калчев не е посочил притежаваните от нея 24.4 декара ниви в разградското село Дряновец. „Дори не знаехме, че съпругата ми е наследила тези земи, нито кога е станало това, но вече съм изпратил допълнителна информация към Сметната палата за пропуските“, коментира Калчев.
На незнание се дължи и пропускът в декларацията пред Сметната палата на заместник-кмета Иван Григоров. „Виновна“ за него отново е съпругата му Дарина, която е земеделски производител. Тя се сдобила с 3.308 декара земя в Борисово, но за покупката Григоров разбрал постфактум. Затова и не попълнил съвсем точно декларацията за имуществото си.
Пропуск в декларацията е причината и за попадането в списъка на Сметната палата на съдия Йълдъз Агуш от Русенския административен съд. Несъответствието се дължи на притежаваната от съпруга й Илхан Агуш фирма „Инфо копи“ ЕООД, която съдийката е пропуснала да посочи в декларацията си.
„Няма какво да крия, Търговският регистър е публичен и всеки може да види всичко, което пожелае. Не знам дали тези данни на Сметната палата са окончателни, тъй като съм подала възражения и все още не съм получила финален отговор“, коментира съдия Агуш.