Нова електрическа мрежа ще осигури по-надеждно електрозахранване на жителите на Мартен, съобщиха от „Енерго-Про“. През тази седмица е завършил ремонтът на мрежата ниско напрежение на един от клоновете на трафопост в града, като са подменени стълбове и проводниците между тях. Старите неизолирани са демонтирани, а на тяхно място са монтирани нови усукани, изолирани проводници.
Подмяната на съоръженията ще доведе до подобряване качеството на подаваната електрическа енергия и до намаляване на техническите загуби при преноса и разпределението й.
В района има много новопостроени къщи, в които живеят млади семейства. За да сведат до минимум неудобството им, екипите са се стремили да прекъсват захранването на клиентите за възможно най-кратко време. За да приключи ремонтът по-бързо, специалистите работиха и в почивните дни през януари, казаха от „Енерго-Про“.