750 000 лева приходи от общински имоти очаква през 2015 г. община Ценово. Това показва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която се очаква общинските съветници в Ценово да приемат на 28 януари. 729 000 лв. са планирани да влязат в хазната от предоставяне под наем на терени. Очакваните приходи от общинска собственост са 10 000 лв., а от ограничени вещни права 1000 лв.
През миналата година очакваните приходи са били 720 000 лв., като има преизпълнение с 45 000 лв. от успешно сключена сделка за отдаване на земеделски имоти за трайни насаждения и от отдаване под наем на пасища и мери в Ценово, Долна Студена и Джулюница за 180 000 лв., обясни за „Утро“ шефът на общинската дирекция „Специализирана администрация“ Ванко Петков. Той каза, че в общината има практика да не се извършва продажба на земя, защото няма от какво друго да се финансира администрацията, и посочи, че средната годишна арендна цена е 78-80 лв.
И през 2015 в общината очакват да има преизпълнение на заложената сума, каза Петков и допълни, че в програмата е заложено също учредено право на ползване на земеделски земи около 200 дка с цел развитие на спортния клуб.