Петър Иванов e доктор и професор по социална психология. Академик от Българската академия за наука и изкуства /БАНИ/. Създател заедно със свои колеги и пръв ръководител на катедри по психология в два български университета. Директор на Демографския институт към БАНИ. Има публикувани научни трудове по приложна психоанализа, приложна психотерапия и приложна социална психология, ръководство за справяне с вредни привички и зависимости, учебник за бързо четене, няколко книги по психопатология на посткомунизма и др. Книгата му „Read e-books faster“ е издадена в САЩ. Автор е на 5 учебника и учебни пособия, 45 студии и статии (включително в чужбина), около 200 научнопопулярни публикации, много популярни книги, албуми за Русе и др. Съставител е на 5 сборника „Приложна психология и социална практика“ и на 5 сборника за демографската катастрофа, етническите деформации, нравствената деградация и др. Включен е в Златния фонд на българската наука. Сега се занимава предимно с творческа дейност в областта на приложната психология и демографията и е сред българските учени с много високи индекси на цитираност. През последните години акад. Петър Иванов доби голяма популярност в цялата страна с тезите си за демографската криза и ускореното развитие на Юга и София за сметка на Севера, които доказва с факти и ревностно защитава в медии и публични форуми. Той е един от 14-те автори на Национална доктрина на България, която в края на миналата година беше представена от Патриотичния фронт в парламента. А преди дни вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев поздрави екипа за разработването на мащабния проект. 

- Акад. Иванов, всъщност документът, който беше представен в парламента, е преработеният и актуализиран вариант на доктрината от 1997 г., която тогава си остана само проект. Смятате ли, че сегашната ще има по-добра съдба?
- Иска ми се да вярвам, че ще е така, но, ако бъда честен, вярата ми не е много голяма, като имам предвид състоянието на политическата система у нас, качествата и морала на политиците ни, хрониката на 25-годишния мъчителен преход, през който България стана най-бедната, най-болната, най-престъпната, най-нещастната, най-бързо намаляващата и изчезваща държава в света. Все пак налице е доктрина и това е по-добре в сравнение с дългогодишната нейна липса. Погрижихме се да представим доктрината в парламента, раздадохме по един екземпляр на всеки депутат. Сега ще видим какво ще стане. От няколко парламентарни групи вече изразиха пълно съгласие с тезите в документа, така че може нещо да се получи, в края на краищата.
- Обиди ли ви това, че от над 200 страници доктрина някои медии извадиха само предложенията за връщане на ергенския данък и трудовите войски?
- Това е въпрос за отговорността и компетентността на българските медии, за които аз лично нямам високо мнение: те са раболепни, все чакат указания (и пари) от кораба майка, автоцензурират се, винаги търсят жълтото и т.н. Намериха жълто и в доктрината, тях не ги интересуват истинските проблеми на нацията и държавата, които са обект на съдържанието й. В класацията по свобода на словото на „Репортери без граница“ ние сме на последно място от страните на ЕС. Така че нищо чудно. 
- Все пак благодарение на медиите стана известно, че е написана Национална доктрина на България. И с риск и нас да обвините в жълтеене, към ергенския данък и трудовите войски ще добавя и предложението за национална гвардия. Това по същество ще е наборна армия, в която освен младежи над 18 г. ще влизат за 2 месеца и девойки. Доколкото ми е известно, жени войници има в Израел, където се води война, и в Северна Корея, която е една от последните тоталитарни държави в света.
- Вижте какво става само на неколкостотин километра от нас в Сирия. Какво стана във Франция, там бяха мобилизирани 18 000 военни във връзка с убийствата в редакцията на сп. „Шарли eбдо“. Шефът на ДАНС Владимир Писанчев каза, че има риск от терористична атака и у нас. Знаем откъде (квартали, гета) произхождат 80% от престъпленията у нас. Националната гвардия е нужна и ще става все по-нужна. Сега ние фактически нямаме полиция, „която да ни пази“, въпреки че 70 000 души работят в МВР. Циганите ги бият всеки ден. За сравнение, през 1943 г. полицаите, заедно с горските стражари и пъдарите, са били точно 6900, 10 пъти по-малко, гонили са партизани-комунисти, атентатори и т.н.
- Не ми отговорихте защо е необходимо и жени да влизат в гвардията, при това не по желание, а по задължение.
- Е, нали вие, жените, все плачете за еманципация. Какво лошо има в това да знаете да си служите с оръжие.
- А какво ще кажете за предложението за създаване на „единна национална творческо-спортна организация на българската училищна младеж „Български юнак“, което ми прилича на модернизирана версия на някогашния Комсомол?
- Стига бе! Какъв Комсомол?! В Царство България, в частност и в Русе, навсякъде са съществували физкултурни (гимнастически) дружества, които са се радвали на огромна популярност сред младите хора. Става дума за масов спорт, за обществени усилия в областта на телесното и психично здраве на подрастващите, чието състояние, както знаете, сега е плачевно, една трета от децата са затлъстели и с наднормено тегло по официални статистически данни.
- В предговора на доктрината дефинирате седем взаимосвързани фактора, процеси и тенденции, които са заплаха за България, но сред тях не фигурира мафията. Българите аплодираха думите на италианския журналист и писател, осъден на смърт от неаполитанската Камора, че „Италия е демокрация с мафия вътре, а България е мафия с демокрация вътре“. Защо не я считате за национална заплаха?
- Така както ме питате, един непредубеден човек може да заподозре, че в Българската академия на науките и изкуствата служим на мафията. Определено не е така, и ще кажа защо: първо, всичките проблеми на България са заради срастването на властта с престъпните пластове - и в съдебната система, и в енергетиката, монополите, банките (4 милиарда откраднати и няма нито един заподозрян и арестуван), медиите, политиката, здравеопазването (където толкова много се краде), образованието и т.н.; второ, ако напишем отделна глава само за мафията, това автоматично би означавало, че другите проблеми на България нямат нищо общо с нея. Политическата, икономическата и социалната система у нас обслужват мафията.
- И държавата трябва да бъде върната на хората, за да се осъществи националният идеал, както е записан в доктрината: „Свободна, независима, демократична, силна и благоденстваща България, духовна обединителка на българската нация и опора на българите по света“. Това обаче, както и почти всички постулати в доктрината в един или друг вид могат да се прочетат в програмите на безбройните български партии, и то от години. Но за изминалите 25 години светлината в тунела май напълно угасна?
- Не намирам нищо лошо в това, че „безбройните български партии“ в някаква степен провиждат националния ни идеал, или поне части от него. А що се отнася до светлината в тунела, според мен има светлина, тя е от насрещния влак - демографската катастрофа - сблъсъкът с който, ако не се заемем с коренно променяне на обществената ситуация в България, ще е фатален и ще обезсмисли не само идеали и доктрини, но и всякакви други намерения и действия на когото и да било. Защото за 25-те години преход (и крадене) българите намаляха от 9 милиона на по-малко от 7 милиона. Като разделим 2 милона на 25 получаваме за всяка година средно намаление на населението с по 80 000 души. Българите изчезват от света със средна скорост 80 000 души на година, или с 220 души на ден, или с по 9 души всеки час. Намаляваме на всеки 7 минути с по един човек.
- Безспорно и за демографската криза, и за сегашното незавидно положение на страната, и за националните катастрофи в миналото вина носи българският политически елит заради егоцентризма си и тесните партийни интереси, както пишете в доктрината. Но като че ли много малко неща са се променили от времето на Иван Хаджийски и неговата „Народопсихология“. Защо смятате, че доктрината може да промени това и как си го представяте? Дали пък не ни е заложено в генетичната памет на нацията - генкода?
- Малко неща са се променили в сравнение още с времето на Отец Паисий, когато „неразумни юроди“ не са почитали българското. Според мен причината, колкото и банално да звучи, е в 500-те години турско робство, които прекършват свободния дух на българина, научават го да оцелява „с преклонена главица“ и т.н. Там е причината. Такава съдба няма никой друг народ в света. В колективното несъзнавано е налице страх, мъка, безсилие. Те ни спират да бъдем смели и силни. Това е.
- Предлагате връщането на Западните покрайнини, като дори допускате възможност да се стигне до международния съд в Хага, искате възстановяване на българското гражданство на всички българи в Македония, признаване и защита на българските малцинства в Гърция, Косово и Албания. Не се ли притеснявате, че могат да ви обвинят във великобългарски национализъм и дори шовинизъм?
- Този въпрос е правен, от областта на международното право. Напълно ясно е, че след като един субект в правен договор вече не съществува, този договор е невалиден, не поражда правни последствия. Няма я Югославия, на която в договора е дадена българска територия. Какво е основанието друг правен субект - Сърбия - да става страна по договора? На същото основание могат да претендират всички други страни от бивша Югославия. Мисля, че международното право е на наша страна и съм сигурен, че тези територии пак ще ни принадлежат.
- Тоест, това е национализъм в чиста форма, защото връща българската идентичност на хора и територии. Дали обаче правният въпрос не се обезсмисля от факта, че Сърбия вече води преговори за присъединяване към ЕС и когато бъде приета, границите ще паднат?
- По принцип е така. Но все пак е справедливо откраднатото да се върне. И нека със Сърбия пак да сме си в Европейския съюз.
- Вие сте директор на Демографския институт към БАНИ. Какви са последните демографски прогнози?
- Според всички проучвания, даже и на Световната банка, само за няколко десетилетия ще се смалим два пъти, през 2050 г. българите ще наброяват около 4-5 милиона. Друг е въпросът каква ще е етническата структура на населението. И сега по официални правителствени данни около 50-55% от новородените не са с български майчин език.
- Предполага се, че предимно от тези среди са 112 778 неграмотни деца и 81 000 души, които никога не са ходили на училище, нали? Така стигаме до образованието, за което има конкретни насоки в доктрината - от началното до висшето. Но според мен е заобиколен най-важният въпрос - че то не отговаря на потребностите на живота и бизнеса, учат се много и ненужни неща, а в крайна сметка завършилите се оказват препълнени с теория и с нула практически знания и опит.
- Нищо свястно не се учи. Кой да ги учи? Половината ректори и голям брой от преподавателите са агенти на Държавна сигурност. Много от тях въобще не ползват компютри. В главите им е Бузлуджа, Маркс, заменки, далавери. В България има мощна система за фалшиви дипломи за всякакво образование. Ето, пред вас пиша в Гугъл „продавам дипломи“. Колко резултата излизат? Цели 22 500 резултата. Първият гласи „Продавам дипломи за 1200 лева“.
- В доктрината сякаш се усеща някаква носталгия по миналото и всъщност тя е като че ли набор от добри пожелания за светло бъдеще. Тъжно е, че все не се случват. И май наистина трябва да минат 40 години, за да забравят робите, че са били роби, каквато е поуката от притчата за Моисей. Много искам да ме опровергаете, но ще можете ли?
- Няма да ви опровергая за Моисей, вярвам в Светата Библия и в написаното там, но ще ви опонирам относно носталгията. Ние, авторите на Националната доктрина на България, не сме чужденци, не сме емигранти, за да изпитваме носталгия по загубената си Родина. БАНИ е наследница на БАНИ от Царство България, чийто елит комунистите избиха и ограбиха, и предадоха ограбеното (включително и дарения на избитите) на комунистическата БАН, в която и сега членуват като академици членове на Политбюро на БКП, секретари на БКП и др. Значи няма как да имаме носталгия по комунизма. А относно „добрите пожелания за светло бъдеще“, аз не виждам нищо осъдително нито в пожеланията, нито в светлото бъдеще. Кой не го иска?