Подписан е договорът по проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България - Русе“. Изпълнител е Обединение „Дунав“, а договорът е на стойност 3 898 900 лева без ДДС и ще бъде съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт“.
Обединение „Дунав“, включващо „Евротранспроект“ и „Мигети“, спечели конкурса още през 2013 г. Тогава обаче Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. След обжалвания и месеци забавяне работата вече може да започне.
Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, като в него са включени дейностите по изготвяне на предпроектни проучвания, чрез които ще бъде определено местоположението на бъдещия интермодален терминал. Ще бъде изготвен идеен проект и стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на терминала в Русе.
Изпълнителят следва да извърши и подготовката на отчуждителните процедури, както и да изготви детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала.
По време на подготвителната фаза на проекта ще бъде определена индикативната инвестиционна стойност на проектните и строително-монтажни работи, а изграждането на ИМТ Русе се предвижда да се изпълни в периода 2016 - 2020 г.
Терминалът в Русе ще бъде първият железопътен терминал в Северна България и важна връзка за интермодалния транспорт. Обслужваща железопътна гара за него ще бъде Русе-разпределителна, която с подписана спогодба между правителствата на България и Румъния е определена за обща гранична гара за товарни превози на двете железопътни мрежи. С реализацията му Русе ще стане важен комуникационен център на един от най-бързите транспортни коридори между Европа и Азия.