След като излезе от активната политика, Иван Костов създаде "Лаборатория за управление на рисковете" към Нов български университет. Според него най-големите рискове пред България през 2014 година са в социалния и в политическия сектор, както и националните рискове.
Ние сме най-бедни в Европа, защото демографски сме едни от най-лошостоящите. Хората имат най-ниското потребление и качество на живота от страните в ЕС. Относителното усещане за бедност е много силно. А причината за това е, че нацията загива. Когато нацията загива, и решенията не могат да са добри, каза Костов пред БНР.

Последното нещо, за което хората трябва да се притесняват, е, че България ще натрупа дългове, които не може да плаща. Въпросът е за какво ще се взимат и какво ще се прави с тях? България не може да усвоява европейски фондове, бизнесът не отделя собствени пари за инвестиции, предпочита да спестява. Тези неща са като скачени съдове при това с обратна връзка.