55 000 екземпляри на годишни декларации за деклариране на доходите от физически лица ще предостави офисът на НАП в Русе. Още 130 000 са формулярите за различни приложения за отделни видове доход към декларацията. Те са напълно достатъчни, защото миналата година русенци са подали близо 19 000 декларации, от които над 2800 са изпратили по интернет. Вероятно тази кампания броят на отчелите се онлайн ще е още по-голям, тъй като декларации вече ще могат да се подават само с Персонален идентификационен код.
Още 10 000 формуляри на декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане са доставени за русенските фирми, като за тях са предвидени и 8000 приложения, съобщават от НАП-Русе. 
На информационни табла във фоайето на салона за обслужване на клиенти има изложени образци с попълнени примери на различните видове декларации. В стая 101 работят служители, които ще оказват техническа помощ на лица с увреждания и в явна невъзможност сами да попълнят формуляра. Непосредствено до входа на офиса е пунктът за раздаване на декларации. В близост до него са гишетата на банката, която обслужва клиентите на НАП в Русе и където заплащането на данъка върху доходите на физическо лице е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Работното време на офиса на НАП в Русе е от 9 до 17,30 часа.