Реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в Русенска област през ноември миналата година са 520 хил. лв. или с 19% под нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Намалението идва най-вече от по-големите постъпления за хотелите с 4 звезди, докато в местата за настаняване с 3 звезди приходите се покачват незначително.
В сравнение със същия месец на 2013 г. броят на потърсилите подслон в Русенско намалява с около 2100 души. По тази причина общият размер на приходите за този ноември са доста под миналогодишните.
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През ноември те са получили 214 хил. лева, от които 87 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са 10, възлизат на 126 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 44 хил. лева.
През ноември 2014 г. на територията на областта са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1560 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември, е 11 411, като от тях 3002 са от чужденци. В сравнение със ноември миналата година се наблюдава намаление на реализираните нощувки от български граждани, докато броят на отсядащите в Русе чужденци остава почти непроменен.
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през ноември 2014 г. са 6482 и намаляват спрямо предходния месец с 2740.