Пазарът на земеделски земи в община Русе консолидира на по-високи ценови нива през 2014 г. В същото време намалелите приходи на арендаторите водят до лек спад на изплащаните ренти с около 10%. Това се казва в обзорен анализ на миналата година на специализираната в покупка, продажба и арендуване на земеделска земя компания „Русе ленд“.
Според експертите, високите цени се задържат основно заради силно намаленото предлагане на ниви, чиито собственици получиха доста високи ренти предишните години. Най-скъпа (средно около 1100 лв./дка) е земята в Мартен, Сандрово, Николово и Бъзън. За по-качествени и свободни парцели в тези села купувачите плащат и по-високи цени.
Характерно за цялата община е, че търсенето е предимно от земеделски производители, докато големите фондове, плащащи в момента около 850 лв./дка земеделска земя, почти не притежават ниви в Община Русе. Най-типична е конкуренцията в землището на Червена вода, където работят няколко по-едри арендатори и продавачите на земеделска земя често получават цени, по-високи от пазарните. В останалите села от общината - Басарбово, Долно Абланово, Семерджиево и Ястребово, както и в гр. Русе средната цена на сделките с ниви е около 1000 лв./дка и е малко по-ниска при маломерните парцели.
Леко отрезвяване при стойността на рентите се наблюдаваше през есента, твърдят анализаторите. След като изкупната цена на пшеницата остана много ниска до края на годината - средно 245 лв./тон, земеделците не генерираха никакъв приход и не можаха да отделят пари за покупка на още ниви. Основният проблем за региона през годината обаче си останаха силните валежи, бури и градушки. В много блокове реколтата беше напълно унищожена, а в други добивите силно спаднаха. Най-големи поражения имаше в землищата на селата Червена вода, Семерджиево и Николово, където на земеделските стопани се наложи да презасяват пролетници. Повишената цена на слънчогледа през ноември и декември (до 650 лв./тон) извади някои от тях, но не всички успяха да задържат продукцията си непродадена дълго време.
Всичко това доведе до спад на изплащаните наеми и ренти средно с 10% в сравнение с 2013 г. Техните стойности варираха между 50 и 55 лв./дка в повечето землища, което доведе до намалена доходност за собствениците на ниви в Община Русе, имайки предвид високите им цени на придобиване.
За новата 2015 г. от „Русе ленд“ не очакват съществено покачване, а по-скоро запазване на моментните нива на цените и увеличено търсене на по-големи парцели за различни проекти.