Контейнери в Червена вода и Басарбово са преливали от боклук по време на новогодишните празници. Жители на  двете села са споделили този проблем с общинския съветник от ВМРО Галин Григоров. В сигнал, изпратен вчера до медиите, Григоров посочва, че по всички улици в двете села, с изключение на централните, контейнерите не са били почиствани и са били препълнени от 19 декември до 11 януари, което създава предпоставка за разнасяне на епидемии.
По този повод той отправя питане към кмета Пламен Стоилов за организацията на сметоизвозването, както и за извършени проверки, констатирани нарушения и санкции от страна на общинската администрация за графика на сметопочистването и сметоизвозването. Последният му въпрос е свързан с компенсацията за гражданите, които съвестно плащат такса смет, а за такъв дълъг период са оставени без адекватна услуга. Освен писмено, Григоров държи да му бъде отговорено и устно на предстоящата сесия на общинския съвет.
Потърсена за коментар, зам.-кметът Наталия Кръстева каза за „Утро“, че кметовете на Червена вода и Басарбово не са подавали сигнали в общината и обясни, че има заповед на кмета Пламен Стоилов за границите и честотата на сметоизвозване. За малките населени места извозването е един път седмично, а за конкретните две села то се извършва всеки петък. На 26 декември, който беше официален почивен ден, поради заледени пътни участъци в Басарбово техниката не е могла да влезе във второстепенните улици и сметоизвозване е извършено само по централните улици. От началота на годината обаче, за да компенсира гражданите, фирмата е извозвала боклук два пъти седмично. Кръстева подчерта, че на всички сметосъбиращи фирми се заплаща на тон. Имаме контрольори, които съблюдават графика на сметосъбиращите фирми, както и контролните бележки, които визират колко тона боклук е занесла съответната фирма на сметището, каза тя и допълни, че няма констатирани нарушения.