До април, най-късно през месец май, ще бъде завършена реконструкцията и изграждането на спортния комплекс на Русенския университет. Това съобщи ректорът на РУ проф.Христо Белоев. Три игрища с нова изкуствена настилка и специално осветление ще включва обновеното спортно съоръжение, обясни Белоев.
Почти е приключено санирането на шести и седми корпус, каза още ректорът. Напролет предстои да бъде завършена топлоизолацията и на осми и трети корпус, обясни той. Санирането на сградите на РУ „Ангел Кънчев“ се извършва по проект, финансиран по фонд „Козлодуй“ чрез Министерството на енергетиката. Общата сума на топлоизолационните работи възлиза на 4 милиона лева. В момента изцяло е завършено санирането на Ректората, където е подменена дограмата и е направена топлоизолация на задната страна на сградата. След приключването на целия комлекс от дейности по санирането се очаква чувствително да намалеят разходите за отопление, които в момента възлизат на около 400 000 лева.
Материалната база е нещо, с което с право се гордеем, каза ректорът Белоев. Разбира се, най-сериозният ни повод за гордост е Канев център, който разполага с 850 места в голямата зала, а на сцената могат да излязат до 100 човека, обясни професорът. Като част от облагородяването на цялостния пейзаж в университетския комплекс той отбеляза и подмяната на плочите по алеята пред Ректората.