Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е поискала от Русенския окръжен съд отнемането на имущество на стойност 622 661 лева от Ивелин Петков и съпругата му. Причината - бизнесменът като представител на фирма не е плащал данъци в периода 2010-2012 година. Затова и срещу него е повдигнато обвинение за многократно избягване на погасяване на данъчните си задължения.
Заради невнасяне на пари в хазната комисията иска от семейството да се отнемат два имота в Русе, един на територията на общината и два автомобила. Освен това искането е бизнесменът да се лиши от част от парите си, натрупани по банкови сметки, и те също да бъдат отнети.