Работеща в Испания русенка пожела да смени името, с което е живяла 50 години, заради многобройните недоразумения, в които то я вкарвало. На езика на иберийците рожденото име на Галина означава кокошка и това неизменно внасяло смут при запознанство или при кандидатстване за работа.
Заради неловките ситуации жената се представяла с друго име, но „кокошката“ продължавала да си живее в документите й, затова жената поиска от съда официално да бъде преименувана. Районните магистрати сметнаха, че искането е основателно и го удовлетвориха.