Шумно прокламираната нова система за регистрация на автомобилите всъщност е само модификация на сега съществуващия ред. От 1 януари при купуване на кола собственикът вече няма да е длъжен да я декларира в общинската данъчна служба, това ще става чрез служебно прехвърляне на информация от КАТ към общините. За целта е разработен специален софтуер, който пилотно е изпробван в три общини в страната, а след Нова година започва да действа навсякъде.
Главният ефект от нововъведението е, че за гражданите ще отпадне реденето на още една опашка. Иначе информацията за новорегистрирани автомобили и в момента се подава от полицията в съответните общини, предстои да се смени само редът за предоставянето й и тя вече ще минава през Министерството на финансите.
Специалистите са дипломатично предпазливи в коментарите си за ефекта от обмена на данни.
С новата система ще получават информация за бъдещите собственици, които ще дължат данък от 2015 година, това обаче няма автоматично да повиши събираемостта на вземанията, коментира за „Утро“ шефът на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева.
Ние не сме спирали да събираме стари задължения. Проблемът е не да знаем кои са собствениците - това и сега ни е известно, а как да ги накараме доброволно да дойдат и да си платят данъка. Тук усилията трябва да са комплексни - например пунктовете за годишни технически прегледи да не издават документи за годност за пътуване, ако не се представи квитанция за платен данък. В това отношение трябва да се процедира както със задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, обобщи Робева.