Пазарът на земеделска земя през 2013 г. продължи тенденцията на поскъпване започнала през 2004 г. и продължила с прекъсване само през 2009 г. Въпреки многото твърдения за драстичен спад и дори за „спукване на балона“, данните на публичните дружества, опериращи на пазара на ниви, не потвърждават подобни тези. Лекото снижаване на офертите за покупка през лятото дойде от резкия спад в цените на двете основни земеделски култури - пшеницата и слънчогледа. Цената на първата се понижи от 450 лв./тон през 2012 г. до 300 лв. за тон през тази година (имаше и цени от 260 лв. на тон, както и 350 лв. на тон). Цената на слънчогледа пък се понижи от 900 лв. за тон през 2012 г. до 600 лв. за тон през тази година. Този спад обаче спря поскъпването на цените само на първичния пазар на земеделска земя, докато на вторичния поскъпването продължи.
На първичен пазар се търгуват наследствени имоти, например 40 дка земя в 5 парцела, собственост на общо 15 наследници. На вторичния се продават инвестиционни имоти, например 400-500 дка в едно землище.
Основен представител на вторичния пазар е „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, който отчете 23% годишен ръст в продажната цена до 1073 лв./дка. За 11-те месеца на тази година бяха продадени 45 304 дка земеделска земя, което е около 20% от притежаваната от фонда. За цялата 2012 г. бяха продадени 79 296 дка при доста по-ниски цени.
През 2013 г. зърнопроизводителите заложиха доста на агроекологията и по-точно на мярката за сеитбооборот. Тя им носи 36 лв. на декар годишно, но трябваше да си осигурят притежанието на земята за 5 години. Тъй като фондовете избягват да сключват рентни договори за повече от 1 година, единственият начин за арендаторите бе да купят земята. Така те спестяват от ренти и освен по СЕПП (единните плащания на площ от около 30 лв. на декар), получават още по 36 лв. за агроекология.
Сметките са прости и показват защо арендаторите купуваха дори на цени от 1200 лв. за декар от „Адванс Терафонд“. Новите рентни договори на фонда са при 45 лв. на декар. За 5 години това прави 225 лв., в комбинация с още 70 лв. субсидии на декар годишно (от които 36 по програмата „Агроекология“, като от 2016 по СЕПП ще има по 40 лв. на декар), това са 350 лв. от субсидии, или общо с рентите 575 лв. за 5 години. За 10 години сумата е 1150 лв. Тоест само спестените ренти и получените субсидии ще платят земята (около 1000 лв. на дка), а от реколтата ще бъдат платени лихвите.
Арендаторите обаче не са склонни да дават цена от 1100 лв. на декар, когато сделката е малка. Например 30 дка наследствени ниви, разделени между 10 собственици. Тогава те дават цена от около 600-700 лв. на декар. Данните на „Адванс Терафонд“ дават добър ориентир за всички инвеститори в земя, тъй като дружеството купува на първичен пазар и препродава на вторичен, като прави т. нар. „поземлено банкиране“. Фондът е купувал при средна цена от 697 лв. през януари-ноември 2013 г. Средномесечните цени са например 632 лв./дка през март и 774 лв./дка през ноември.
Наемите на земеделската земя продължават хода си нагоре. „Агро Финанс“ АДСИЦ например е постигнал 18% ръст до 39 лв. средна рентна цена за стопанската 2013/2014 г. При „Адванс Терафонд“ АДСИЦ средната цена ще е 36,5 лв. на декар при ръст с 22% на годишна база. Новите договори са при 45 лв. рента на декар, докато наследените са с по-ниска.
Причините за ръста в рентата са от една страна постоянно увеличаващите се субсидии на площ (с по няколко лв. на декар годишно, докато станат около 40 лв. на декар през 2016 г.). От друга страна за арендаторите е по-малко ресурсоемко да наемат земята, отколкото да я купуват. Важно е и за колко години се отдава земята. Ако договорът е годишен е едно, а ако е за 5 години - съвсем друго, поради възможността за арендатора да получава субсидии.