Трима синдици се смениха в рамките на три седмици във фалиралата тъкачница „Дунавска коприна“. Първо дългогодишният русенски синдик Иво Траянов бе сменен от варненеца Янко Стоянов. След броени дни обаче Окръжният съд отмени назначението и определи служебно задълженията му да се изпълняват временно от Иво Гъчков. За януари е насрочено ново събрание на кредиторите, което вероятно ще избере друг, четвърти вече синдик.
Екшънът започва на 24 ноември. Тогава Окръжният съд разглежда молба от Националната агенция по приходите, в която се иска освобождаване на досегашния синдик Иво Траянов и назначаването на негово място на Янко Стоянов. Тъй като държавата е основен кредитор на фалиралата тъкачница, притежаваща повече от половината от вземанията, магистратите уважават молбата. Янко Стоянов поема поста и дори успява да внесе на 12 декември в съда акт за промяна на адреса за кореспонденция от Русе във Варна.
Междувременно обаче обстоятелството, че новоназначеният синдик е от Варна, изглежда е притеснила други по-дребни кредитори. Точно варненски бизнесмени, скрити зад панамската офшорка „Праймлайф Корпорейшън“, купиха преди години „Коприната“ и я доведоха до несъстоятелност. Така се стига до 17 декември, когато Окръжният съд в Русе разглежда две жалби срещу назначаването на Янко Стоянов. Оказва се, че той не е декларирал обстоятелството, че участва като съдружник в две заложни къщи и че упражнява дейност като едноличен търговец с фирма „ЯНС - Янко Стоянов“. Освен това е скрил, че е синдик на „Традел“ АД, декларирал е и невярно обстоятелство - че участва като съдружник в „Агенция факторинг“ ООД. Всички тези факти лесно могат да се открият чрез справка в Търговския регистър и съдът установява, че са верни. Така че заради подаването на декларация с невярно съдържание Янко Стоянов е освободен, а на негово място е назначен служебният синдик Иво Гъчков. Със същото решение съдът назначава ново събрание на кредиторите, на което тя да изберат нов синдик.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност от 1 юни 2011 г. През тази година досегашният синдик Иво Траянов назначи няколко търга за активите на тъкачницата, но на никой от тях не се явиха купувачи. На последния от тях теренът от 42,5 декара и 39 промишлени и административни сгради се продаваха за 5 137 560 лева.