В интерактивен открит урок и под формата на образователна игра първокласниците от ОУ „Любен Каравелов“ демонстрираха усвоените през първия учебен срок знания по математика. Специално разработената софтуерна система „Енвижън“ дава възможност уроците да стигнат до всяко дете по интересен и забавен начин. „Енвижън“ е стартирана мината година в четвъртите класове на училището, а тази година се използва и при първокласниците. Догодина се очаква интерактивно обучение да започне и по други предмети, както и в пети и шести клас.