5 младежки информационно-консултантски центъра в община Русе, 20 000 по-добре информирани млади хора за възможностите за професионална и личностна реализация, 2000 младежи с повишени знания и квалификационни умения, 5000 млади доброволци за различни младежки дейности и инициативи, 100 млади работници с повече знания и умения - това е част от минимума, който ще се опита да постигне първият по рода си Общински годишен план за младежта, който ще бъде гласуван на предстоящата сесия на Общинския съвет. Той предвижда на младите русенци да бъдат предоставени повече възможности за участие в обществения живот, включително и при формиране на дългосрочни общински стратегии,  разработване и изпълнение на ключови проекти, подкрепа на младежки инициативи и кампании, насърчаване на предприемачеството сред младите хора и развитие на младежкото доброволчество.
Планът е част от националната програма за младежта, която се финансира от Министерството на образованието, младежта и науката, като индикативният бюджет за 2013 г. е 1 милион и 200 хиляди лева.
В първото обсъждане на плана участваха близо 30 представители на Младежкия парламент и Общинския младежки дом. От Общината съобщиха, че техните конструктивни предложения ще бъдат взети предвид. Младежите са дали и идеи за участие в кампанията „Русе - град на свободния дух“ за кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 година.