Запечатването на 17 търговски обекта е било разпоредено от русенските данъчни от началото на годината до края на септември, съобщиха от НАП-Русе. За този период служителите за оперативни проверки са съставили общо 348 акта за административни нарушения. За неспазване на изискванията на наредбата за работа с електронни устройства с фискална памет са наложени 111 акта, от които 48 за неиздаване на касови бележки.
Вече са влезли в сила наказателни постановления за половината от всички съставени актове, като санкциите по тях са за близо 64 000 лв.
През изминалите 9 месеца приходните органи са извършили в региона общо 1303 оперативни проверки. Сред тях изпъкват направените по жалби и сигнали - 254, осъществените съвместно с други контролни органи - 83, възложените от висшестоящ орган или от съдебната власт - 71 и за спазване на осигурителното законодателство - 130 бр. Най-много са били проверките в обекти на различни търговци, които специално са били селектирани за повишен риск от нарушения - 384 бр. Допълнително са проведени 182 наблюдения на дейността на неизрядни задължени лица.
Всяка пета проверка на русенските данъчни е била по сигнал или жалба на граждани, а всяка десета е за внасянето на осигуровки, съобщиха от НАП-Русе.