Сдружение „Еквилибриум“ и Клуб „Отворено общество“ преподписаха нов 3-годишен довор с Община Русе за ползване на бившето училище „Христо Смирненски“ и останалата си досегашна база, след като спечелиха проведения в края на миналата година конкурс. Така действащият от 2009 година Комплекс за социални услуги за деца и семейства, който се утвърди като компетентна и ефективна институция, ще продължи да предлага широкия си набор услуги на нуждаещите се от тях уязвими групи.