През изминалата година проверяващите от Здравната каса в Русе са направили общо 851 проверки на общопрактикуващи лекари, стоматолози и аптеки, а наложените глоби са в размер на 54 260 лева. Това съобщи директорът на касата Калоян Копчев, който допълни, че най-много нарушения са констатирани в извънболничната помощ.
Най-честите нарушения при личните лекари са свързани с пропуски в медицинската документация, финансови грешки, нередовно наблюдение на диспансерно болните пациенти, изписване на повече от 3 лекарства за едно заболяване, дублирани предписания и други.
Стоматолозите най-често са пропускали да отбелязват в здравноосигурителните книжки на пациентите си данните си, не са описали точно работата, която са свършили, липсвали печати, подписи и дати.
В аптеките пък не са поставяли на видно място работното време, не са попълвали задължителните данни в  рецептурните бланки или липсвал подпис на пациента.