Редно ли е училищата да събират пари от родители и ученици за покриване на разходи за охрана, консумативи и други нужди на учебното заведение, каквато практика има в Русе? Този въпрос отправи Фейсбук групата „Обществен съвет-Русе“ към началника на Регионалния инспекторат по образование Димитър Райнов, към кмета Пламен Стоилов и към директора на общинската дирекция „Култура и образование“ Ирена Петрова.
Според авторите на питането да се събират средства от родители и ученици е незаконно. Тяхна проверка показала, че началниците на просветните инспекторати в Стара Загора, Бургас и Пловдив са издали специални заповеди, с които са забранили тази порочна практика в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, където изрично е посочено, че учениците се ползват от правото си на безплатно образование.     
Началникът на Регионалния инспекторат по образование Димитър Райнов коментира пред „Утро“, че и в Русе е издадена забрана директорите и класните ръководители да събират пари от учениците. Но нямало пречка това да се прави от настоятелствата, тъй като те имали право да набират пари от родителите за различни инициативи. Даренията обаче са доброволни, подчерта Райнов. Затова още през следващата седмица инспекторите ще проверят кой и по какъв ред е набирал пари и ако това са педагози - как са осчетоводявани сумите.
Началникът на инспектората призна, че поради луфт в закона настоятелствата биха могли да искат средства дори за охрана, което той самият смятал за нередно. От друга страна обаче, настоятелите набират дарения и за много полезни дейности, включително и за подпомагане на социално слаби деца или за подобряване на материалната база, подчерта Райнов. Той напомни още, че настоятелствата са самостоятелни юридически лица и по закон инспекторатите нямат право да ги контролират. 
Периодично в РИО-Русе са постъпвали сигнали за искане на пари, но след проверка винаги се оказвало, че това е дело на настоятелството и за него има решение.  
Кметът Пламен Стоилов също заяви, че ще разпореди проверка по сигнала. Той обаче напомни, че общинските училища са самостоятелни юридически лица. Личното му мнение било, че не е редно да се събират пари от учениците или родителите за охрана, тъй като те би трябвало да имат средства в бюджета си за това. Стоилов напомни, че в началото на мандата именно по тази причина КООРС спря да охранява общинските училища, което е спестило 100 000 лева на общинския бюджет. Дотогава ние ги охранявахме, а те си разпределяха спестените средства под формата на допълнително материално стимулиране, каза кметът.