След година и осем месеца обиколка по почти всички възможни инстанции и съдилища, делото, с което кметът на община Две могили атакува намалението на заплатата си, отново започна в Русенския административен съд. Каква ще е развръзката по казуса и дали разглеждането му ще чукне 2 години, посветени на оспорвания, предстои да стане ясно в средата на януари, за когато делото бе отложено.
Драмата се корени в решение на Общинския съвет в Две могили, което беше взето на 22 март 2013 година. С него кметската заплата беше намалена от 1462 лева на 900 лева, считано от 1 април 2013 година и то съвсем не на шега. Мотивите на мнозинството в съвета бяха лошите резултати в Две могили, вследствие от недобрата работа на кмета на общината. Привържениците на кмета пък посочиха, че така съветниците наказват Николай Христов заради желанието му да води по-самостоятелна политика и да реализира своите идеи за развитието на общината.
Тогава „Утро“ разказа за казуса, а кметът обясни, че може да живее и с много, и с малко. След това оспори решението на съветниците в съда, но административните магистрати в Русе отсякоха, че жалбата му е неоснователна, тъй като заплатата му попада в предвидените законови граници - от 846 до 1462 лева.
Последва обжалване на решението пред Върховния административен съд /ВАС/, пред който Христов посочва необоснованото решение на русенските магистрати. Върховните съдии обаче върнаха делото за ново разглеждане заради процесуални нарушения. Този път обаче казусът трябваше да се гледа в Беленския районен съд.
Беленските магистрати прекратиха производството, тъй като според тях не става въпрос за спор между работодател и работник на принципа Общински съвет-кмет, както са сметнали върховните съдии, а се касае за административен казус.
Окръжният съд в Русе пък отмени тяхното решение, като се позова на становището и указанията, дадени от ВАС.
Така се стигна до спор за подсъдност - дали Районният съд в Бяла или Административният съд в Русе е компетентен и трябва да реши спора. В крайна сметка преди месец петчленен състав на Върховния касационен съд /ВКС/ реши, че мястото за изясняване на казуса е пред административните магистрати. Така след серия процедурни уточнения делото отново тръгна в Русе. Спорът обаче бе отложен заради събиране на нови доказателства и ще продължи догодина.
Не е много сигурно дали кметът Николай Христов ще дочака окончателно решение до изборите през есента догодина, като се има предвид, че какъвто и да е изходът от делото в Русе, ще има ново обжалване и нови дълги месеци чакане да се произнесе горната инстанция.