Мотивирани ученици от 10 и 11 клас, на които им липсва увереност и контакти, вече спокойно могат да планират бъдещето си и да забравят за трудните моменти в края на гимназията. Всички деца от горните гимназиални курсове в Русе могат да кандидатстват със своя бизнес или социална идея, както и такава за личностно израстване, а проектът „Ейбъл Ментор“ ще ги свърже с хора с богат професионален и академичен опит. Програмата вече е отворена за кандидатстване за втория сезон, който ще започне през март. Споделяйки време и знания, менторите могат да променят живота на много ученици. Те ще им помогнат да направят смислени избори, като споделят вярванията си и им дадат лични примери.
Русенката Цветелина Пантелеева, която е представител на „Ейбъл Ментор“ за града, разказа, че в сезона, който тече в момента, участват 25 ученици от Дойче шуле, Европейското училище и Икономическата гимназия, на които 16 ментори помагат да реализират идеите си. А те са наистина многостранни - от онлайн биомагазин, през проекти за хора в неравностойно положение или за осиновяване на бездомни животни, работилници за събития, свързани с изкуство, школа за млади учители по чужди езици, туристически проект до организиране на събития или пък социален проект, целящ на автобусите да пише „Карай внимателно, някой те обича“. Има и конкретни желания - един иска да стане сладкар, друг - футболен коментатор, трети да стане по-организиран или да се ориентира професионално.
Единственото, което желаещите ученици и ментори е необходимо да направят, е да кандидатстват през онлайн платформата в сайта на „Ейбъл Ментор“. Учениците трябва да попълнят формуляр и да напишат есе, в което да споделят идеята си, а най-важно е да докажат, че са мотивирани.
Цветелина признава, че свързването между учениците и менторите е сложна задача, която изисква доста време. Всичко е на доброволни начала и нищо не се заплаща, а идеята е да си помагаме. Всичко това зарежда с ентусиазъм и енергия. Учениците от горните класове имат чувството, че могат да постигнат всичко, но не знаят как. Затова тук на помощ идва проектът „Ейбъл Ментор“, казва Цветелина.
След като учениците и менторите се свържат, се организират четири срещи през сезона, а оттам нататък екипите работят по поставените от тях задачи самостоятелно. Но не е задължително идеята да се осъществи в рамките на един сезон, много често менторите и учениците продължават да работят и след приключване на проекта, обяснява Цветелина. Първите срещи имат за цел да запознаят менторите с учениците, на останалите две се представят проектите, тяхното развитие и предстоящото, като всички тези срещи тренират личностни умения.
Целта на проекта е да се изгради мрежа от млади хора, близки до възрастта на учениците, които са готови да споделят своя опит, лични предизвикателства и стремежи. Учениците се запознават с идеята за предприемачеството като подход за преодоляването на проблемите по пътя към техните цели. Проектът им осигурява достъп до информация за кариерно и академично развитие и помага на учениците от 10 и 11 клас да се осмелят да направят първата стъпка в проекта, който винаги са искали да започнат.