Изненадващ наплив на туристи от Мексико отчете Териториалното туристическо бюро - Русе в обзора си за дейността на местата за настаняване през октомври. Общо реализираните нощувки от чужденци са 2964, или 38.6% от общия брой в хотелите на област Русе. Сред чуждите гости най-много нощувки са регистрирали туристите от Мексико - 553, които са реализирали средно по 6.9 нощувки.
Спрямо същия месец на 2013 г. нощувките на чуждестранни туристи нарастват с 38.9%, а в сравнение с деветия месец на 2014 г. намаляват с 4.0%.
През октомври 2014 г. с най-голям дял (52.9%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение с предходния месец този дял нараства с 5.3 процентни пункта. Най-много нощувки отново са реализирани от гости от съседна Румъния - 371, следвани от граждани на Германия - 364, и туристи от Италия - 257 нощувки. В сравнение със септември т. г. нощувките на румънски и немски гости намаляват незначително - с 3.9% и съответно с 0.3%. Сериозна активност отбелязват и гостите от съседна Турция, чиито нощувки през месеца са 290 или средно по 1.3 нощувки. През октомври 2014 г. 85.2% от гражданите на Германия и 79.5% на Румъния, посетили област Русе, са нощували в хотели.
През октомври 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 644.8 хил. лв., или с 22.2% над нивото от предходния месец, като 408.4 хил. лв. (63.3%) са от български граждани, а 236.4 хил. лв. (36.7%) - от чужденци.