Държавен фонд „Земеделие“ започва изплащането на 64 073 606 лева по схемите за специфично подпомагане на сектор животновъдство за 2014 година. Стопаните ще получат своето подпомагане по схемите за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми в размер на 210 лева на животно и за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони - 225 лв. на животно. За поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони се дават 190 лв. на животно. Преходната помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно уязвими зони е в размер на 40% от подпомагането и е по 76 лв. на животно.
По схемата за крави с бозаещи телета стопаните ще получат по 205 лева на животно, а за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини - по 40 лв. на животно.
По схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони подпомагането е по 35 лв. за животно.