Горските инспектори към Регионална дирекция - Русе съставиха 3 акта за установени административни нарушения, съобщиха от ведомството. Глобите са за транспортиране на дървесина без да е маркирана с контролна горска марка, но придружена с превозни билети. Акт е съставен и на лицето експедирало дървесината за неизпълнение на служебни задължения.
По случая са задържани два товарни автомобила с общо количество средна строителна дървесина от цер в размер на 16 куб.м. Моторните превозни средства с дървесината са оставени на отговорно пазене в база за съхранение - Фазанария Сеслав.