Следователят в Окръжния следствен отдел Пламен Петков е кандидат в конкурса за председател на Военно-апелативния съд /ВоАС/ в София. Заедно с него за ръководния пост се бори съдията във ВоАС полк.Димитър Фикиин.
43-годишният русенец e завършил юридическото си образование във Великотърновския университет. Кариерата му започва като съдия по вписванията в Русенския районен съд, а от 2001 до 2013 година е военен следовател във Варна. От януари 2013 година се премества в Русенската окръжна прокуратура като следовател. Защитил е докторска степен на тема „Военни престъпления“, има написана една монография и 11 публикации на същата тема.
Като основна цел пред себе си, ако бъде избран на председателския пост, Пламен Петков посочва гарантирането на върховенството на закона и достигане на европейски стандарти за независимост, прозрачност и отчетност на родната съдебна система.