Със смирен тон и без политизиране мина в четвъртък срещата на група общински съветници и част от членовете на Инициативния комитет, на която отново бе дискутирано мястото за паметник на Васил Левски. Всички се обединиха около желанието да се изгради паметник, тъй като в публичното пространство се появиха и мнения, че той не е нужен. Разделиха се обаче по въпроса за мястото на монумента - за една част най-подходящо е в Парка на възрожденците, а според други -  пред Пантеона. И от двете страни са склонни на компромисен варинат, като през януари ще се проведе още една среща, на която окончателно ще бъде избрано точното място. Възможен е и вариант, при който ще се предложат две места в конкурс, каза общинският съветник арх. Силвия Алексиева. 
Мотивите на Инициативния комитет паметникът да не бъде в края на Парка на възрожденците са, че конкретното място е старо еврейско гробище, както и че в парка паметникът ще бъде един от многото. Председателят на БЧК-Русе д-р Руденко Йорданов отбеляза, че мястото за паметник на Левски трябва да отговаря на съизмеримостта на централния паметник в града и допълни, че по-малко от това значи нищо. Според членовете на Инициативния комитет паметникът трябва да се вижда всеки ден от русенци, затова в края на Парка на възрожденците не е подходящо. Те са склонни да приемат парка, но на по-видно място. В подкрепа на предложението мястото на паметника да е в парка беше и мотивът, че църквата е символно обвързана с местоположението.
Арх.Алексиева изрази притеснието си относно предложението за място пред Пантеона. Паметникът ще обезличи гробницата-музей, а и с определените параметри - 2,50-3,50 м, той ще се губи и няма да се възприема от гражданите, каза тя.
Според арх.Цвети Русинов никой от присъстващите няма 100% компетентност по въпроса и затова трябва да се поканят трима арбитри като Вежди Рашидов например, които да изразят своето мнение.
В края на срещата участниците се обединиха около идеята всички да обмислят още веднъж предложенията, защото паметникът, който ще се изгради, ще остане за поколенията и не трябва да се бърза.