През 40-те години на миналия век руснаци и наши военни правят проучвания за благотворното въздействие на радоновата минерална вода и скоро започват да я използват за лечение. Оказва се, че лечебните свойства на радоновата вода са многобройни. Тя действа общоуспокояващо и обезболяващо, подобрява сърдечната дейност, разширява съдовете, понижава или нормализира кръвното налягане, действа благотворно при лимфен застой, обменните процеси и деленето на клетките. Върху централната нервна система има изразено успокояващо действие. След радоново лечение се наблюдават изменения в електрическата активност на мозъка с тенденция към подобрение или пълно изчезване на болестните изменения. Влияе добре на щитовидната и половите жлези. Действа благоприятно на въглехидратната обмяна, като нивото на захарта в кръвта показва склонност към нормализиране. Това свойство на радоновата вода се прилага за лечение на диабет. По време на лечението с радонова вода може да се установи увеличение на хемоглобина и на червените кръвни клетки. Засилват се защитните функции на кръвта, като след балнеолечение нарастват съпротивителните сили на организма към инфекции.