Кампания за измерване на концентрацията на радон в жилищата на първите етажи в къщи и блокове подема отдел „Радиационен контрол“ към Регионалната здравна инспекция, съобщи за „Утро“ главният инспектор и медицински физик Розалинда Маджарова. Инициативата е в рамките на Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 година. За целта в инспекцията са доставени 100 детектора.
66 от тях са предназначени за Русе
12 ще бъдат разпределени в Борово, Бяла, Ветово, Две могили и Сливо поле, други 22 са за селата в региона.
За да се обхванат четирите сезона, детекторите ще стоят в жилищата една година. След първите шест месеца те ще се изпращат за изследване в София, а на тяхно място ще се слагат нови за второто шестмесечие, уточни Маджарова.
Уредите регистрират реално каква е концентрацията на радон в съответното помещение. Хората обаче не трябва да ги разглобяват, да ги обръщат или да ги местят от шкаф на шкаф и от чекмедже в чекмедже. Референтните стойности на газа са 300 бекерела на кубичен метър. Ако се измерят по-големи, на собствениците ще се препоръчат мерки, които да намалят концентрацията на газа в домовете им. Детекторите се поставят на първите етажи в жилищните сгради, защото концентрацията на радона се намалява с отдалечаване от земната повърхност. За целта се търсят доброволци, които искат да вземат участие в проучването и да получат информация за стойностите на радон в домовете си. Освен това трябва да е сигурно, че те няма да изхвърлят детекторите като непотребни вещи, а съвестно ще ги държат в шкафове или по рафтове.
Радонът е естествен радиоактивен газ
Той се образува непрекъснато при радиоактивно разпадане на радий 222 в почвата и скалите. Придвижва се в почвата на големи разстояния, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и така прониква в жилищата, обясни д-р Жана Джунова от Националния център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/, която е секретар на програмата за измерване на радон. По думите по-голямата част от вдишания газ се издишва обратно, но останалата част се разтваря в телесните течности и се разпределя равномерно в организма. Разпадните продукти на радона, които не са газообразни, се отлагат по стените, пода или прашинките, плуващи във въздуха, а това създава биологична опасност за хората. Те се отлагат в белите дробове, като в отделни точки на белодробната тъкан се получават високи дози, които могат да доведат до развитие на рак. Доказано е, че радонът е
втората причина след тютюнопушенето за карцином на белите дробове
посочи д-р Джунова. И допълни, че времето между облъчването и началото на заболяването продължава много години.
Радонът постъпва в помещенията от основата, върху която стои сградата, уточни Розалинда Маджарова. Това става през пукнатини в пода, кухини във вътрешните стени, канали, комуникационни тръби, през водопроводната мрежа, или се отделя в жилищата чрез строителни матерали - тухли и бетон. Природният газ също е носител на радон, защото концентрациите му могат да достигнат няколко хиляди бекерела на кубичен метър, които при изгаряне или изтичането преминават във въздуха.
Концентрацията на радон се измерва в бекерел на кубичен метър. Това е мерната единица за специфична обемна радиоактивност, съответстваща на един разпад за една секунда в един кубичен метър. Препоръчителните нива на радон, според българското законодателство, за стари сгради са до 300 бекерела на кубичен метър и до 200 бекерела на кубик за новите сгради.
През денонощието концентрацията на радона в помещенията се изменя непрекъснато.
Минимумът е между 12 и 15 часа следобед
когато по-често се отварят и затварят прозорци и врати и помещенията се проветряват. Максимумът е между полунощ и 5 часа призори, когато хората спят. През зимата постъпването на радон е около четири пъти по интензивно, отколкото през лятото.
Намаляване на концентрацията на радон в сградата е проблем, който може да бъде решен лесно, евтино и без специални изисквания, посочи Маджарова. Притокът на газа може да бъде спрян чрез запечатване на пукнатини в основата. Извеждането му от сградите пък става чрез проветряване на стаите или след включване на вентилатор.
След това обаче трябва да се направят повторни замервания, за да се види ефектът от взетите мерки.