Като покана за пътешествия - по-наблизо или по-надалече, звучи новата самостоятелна изложба на русенския художник Николай Колев. Тя е подредена в изложбената зала на „Борисова“ 6, където ще остане до 6 януари. В новите творби на автора доминират каравели и шхуни с опънати от вятъра платна, които със сигурност ще провокират у мнозина желанието да попътуват, макар и мислено. Другата тема, която Колев представя, е свързана с конете - символ на волността, но също и символ на 2014 година по китайския лунен календар. Към тях художникът е добавил и пейзажи с гледки от Русе и от красиви кътчета в страната и натюрморти, които отключват минорни настроения.