Последното за годината заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група се проведе в ивановското село Мечка. Заседанието бе организирано от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен бизнесцентър „Данубиус“. Българската група беше водена от областния управител Стефко Бурджиев.
Домакин на заседанието беше Любен Рабчев, собственик на лозови масиви, винарна и хотел „Седем поколения“, за чиято съдба и амбиции „Утро“ вече разказа. Основната тема на заседанието беше „Производството на лозов или овощен посадъчен материал на територията на Русенска област“, която беше представена от Ивалинка Цанкова, агроном и земеделски производител.
Следващото заседание ще се проведе през януари и на него ще бъде приет планът за 2015 година.