Сребърни бижута от родни дизайнери ще определят модата за коледни подаръци, показват заявките на търговци за маркиране на ювелирни изделия с държавен знак в офиса на НАП в Русе. В лабораторията за проверка на артикули от благородни метали тази година са обработени над 3800 сребърни изделия и над 1100 златни. През пролетта и лятото преобладават вносните партиди от традиционни доставчици от Турция и Италия, които се реализират предимно по черноморските курорти. През есента и в навечерието на новогодишните празници тази година бижутерите зареждат щандовете с ръчни изработки на местни моделиери, разчитайки на съчетанието от уникалност и по-приемлива цена за затруднените финансово клиенти, които търсят отличаващ се подарък за любимите си хора.
За да не бъдат клиентите ощетени от некоректни търговци, дизайнът и цената трябва да са в съответствие със законовите нормативи за чистота на металите и затова трябва да се проверява още при покупката. Печатът, който се поставя върху златните изделия,  изобразява стилизирана роза, а върху сребърните - житен клас, и съответната проба.
Лабораторията в офиса на НАП в Русе е сред 7-те в страната, в които се проверяват и маркират с държавен знак златни и сребърни изделия за продажба от търговци, от вносители или от производители с материали на клиента - т.нар. занаятчии. Златото и среброто се проверяват с еталони на камък. Издава се свидетелство за броя, грамажа и установения титър на проверените и маркирани изделия. За да получат държавния знак в лабораторията на НАП, търговците и занаятчиите-златари трябва да представят заедно с изделията от благородни метали и Удостоверение за регистрация в Министерството на финансите, писмени данни за вида, броя, грамажа, пробата /титъра/ на изделията и процентното съдържание на добавки в сплавта. Вносителите представят и митническа декларация. Изисква се и документ за внесени държавни такси, които за проверка и маркиране на златни изделия са 50 стотинки за 1 бройка, за сребърните - 30 стотинки за 1 бройка, а за златни изделия за зъболекарски цели - 20 стотинки за 1 бройка.
Според Валутния закон и нормативните актове по неговото прилагане, не могат да се продават непроверени и немаркирани златни и сребърни изделия, произведени в страната или внесени от чужбина, както и да се предават на клиентите немаркирани изделия, изработени с техен материал. В търговските обекти или ателиета могат да се държат само проверени и маркирани изделия. Лице, което извърши нарушение на закона, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лева, а ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лева. При повторно нарушение се налага глоба и имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената. Русенските приходни инспектори редовно проверяват дали в обектите за търговия на клиентите се предлагат качествени и маркирани според закона бижута.