Студентът по специалността „Електроника“ от Русенския университет Георги Господинов е тазгодишният носител на наградата „Студент на годината“. Младежът се удостоява с почетното признание за принос в консултирането на свои колеги от Студентската научноизследователска лаборатория по електроника и като носител на редица награди от Републиканската студентска олимпиада по теоретична електроника 2013 и 2014 г. и други. Той е автор на множество публикации в областта на електрониката в наши и чуждестранни издания. Община Русе ще изплаща на Георги Господинов ежемесечна стипендия в рамките на една учебна година.