На финалната права е процедурата за замяна на гори  частна общинска собственост с държавни гори в Лесопарка „Липник“ и Западен парк „Приста“. Това съобщи в Русе новият директор на Изпълнителна агенция по горите Тони Кръстев. Заменката е необходима, за да станат Лесопаркът и парк „Приста“ общинска собственост и да се обособят като крайградски зони за отдих и развлечения, което е един от приоритетите на Община Русе. Част от имотите и на двете места са държавна собственост, което стопира местната власт да инвестира средства за преустройство и модернизиране.
Основна пречка беше наличието на частни сгради, пътища и водопроводи в териториите, предлагани за замяна. А законът не позволява такава да се извършва с имоти, върху които има учредени вещни права. Община Русе вече се е справила с по-голямата част от тези казуси, остават да бъдат уредени само два имота. Предполагам, че процедурата може да бъде завършена в началото на следващата година, обясни Кръстев. Той напомни, че за да стане факт заменката, е необходимо и одобрението на земеделския министър Десислава Танева.
Агенцията за горите иска административните наказания за бракониерите в горите да бъдат не парични глоби, а полагане на обществено полезен труд, съобщи още Тони Кръстев. Така би се решил до голяма степен проблемът с ненаказуемостта на повечето незаконни секачи. Голяма част от тях са хора без доходи и имущество, от които пари не могат да се вземат по никакъв начин. Годишно налагаме глоби за 10-12 милиона лева, но събираемостта им е между 12 и 14%. Харчим пари за преписки, за наемане на частни съдебни изпълнители, които обаче отказват да се занимават с такива случаи. После Агенцията по приходите образува преписки и накрая се оказва, че държавата е похарчила едни пари, за да се убеди, че от тези хора няма как да си ги получи. Затова пробацията би бил по-действащ метод, смята новият директор на Изпълнителна дирекция по горите.