Съдия-изпълнител извади за продан на търг идеални части от имот на „Александровска“ 4, собственост на „Булстарс“ ЕООД. Фирмата се свързва с една от знаковите фигури в града - близкия до ГЕРБ бизнесмен Красимир Даков.
На обявлението в сайта на Камарата на частните изпълнители се виждат снимки на хотелска стая и фоайетата към хотела. Съдия-изпълнителят Венцислав Маринов е обявил за продан 562/683 части от дворното място на „Александровска“ 4, заедно с няколко самостоятелни обекта, построени в четириетажната сграда върху него. Първоначалната цена е определена на 2 419 133 лв. с ДДС. Търгът е насрочен за 15 февруари.
„Това не е хотелът, а имот, който граничи с него, една пристройка откъм „Александровска“. Бесен съм заради това обявление, защото не е написано както трябва и хората ще останат с убеждението, че се продава хотелът. А не е така. Не знам откъде са вземали снимки за сайта на съдебните изпълнители и защо на тях се вижда хотелска стая. Но хотелът не се продава“, категоричен беше Красимир Даков.
Всъщност „Булстарс“ се представлява от Красимир Даков, но той не е собственик на фирмата. В регистрите като едноличен собственик на капитала е записана друга фирма: „Прима инвест груп“ АД. В нея основен акционер е Галимир Енчев. Той пък е едноличен собственик на капитала на „Хотел Космополитън“ АД, където Даков няма собственост, но е управител. А съпругата му Христина е член на Съвета на директорите.
Даков не уточни по чие искане е насрочен търгът, но обясни, че става дума за неуредени взаимоотношения, с които той няма нищо общо. Нито по фирменото дело на „Булстарс“, нито в това на „Прима инвест груп“ или на „Хотел Космополитън“ успяхме обаче да намерим вписана възбрана върху имота или някакъв обявен документ, от който да се разбере кой всъщност е поискал тази публична продан.
От обявлението обаче става ясно, че са вписани общо 11 ипотеки върху имота, предложен за публичен търг - 10 от тях са в полза на ОББ и са за 8,5 милиона евро и 3,3 милиона лева. Отделно има и една ипотека за 250 000 лева, учредена в полза на Красимир Даков.