Кметът Пламен Стоилов внася отчет за управлението си през 2012 година пред Общинския съвет. Основен акцент в него е работата по европейски проекти. През първата година от мандата Общината е управлявала проекти за 72 млн. лева, а новоразработените са за 110 млн. лева, отчита градоначалникът.
Стоилов изтъква заслуги за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси с над 2,3 млн. лева спрямо 2011 година. Към края на годината в хазната са влезли около 20 млн. лева. Тук е важно да отбележим, че част от ръста се дължи на повишените местни данъци и такси и на мерките, които Общината предприе за събиране на стари вземания.
През 2012 година приходите до края на октомври от наеми на общинските имоти е 1,4 млн. лева. От тях над 672 хил. са от сгради. Наемите от терени са 323 хил. лева, а от рекламни съоръжения - 413 хил. лева. Приходите от спортни игрища са 10 хил. лева.
Отчетът на кмета подробно изброява всички реализирани проекти през годината в различни сектори и инвестициите в комунални дейности, включително в мерки за повишаване на безопасността на движението, подобряване на пътищата. През 2012 година например 120 пешеходни пътеки са сигнализирани със светещи знаци, обновени са 674 пътни знака.
Пламен Стоилов специално отбелязва новата политика на Общината в областта на икономиката, вследствие на която започна преструктуриране на общинските предприятия, за да станат по-ефективни. Завод „Изкуство“ бе обявен в несъстоятелност, Хлебозаводът, Кожният и Спортният диспансери - в ликвидация. Общината започна процедура по прекратяване на участието си в „Истър инженеринг“. Водещата идея е, че не бива да се поддържат изкуствено структури, които не носят печалба.
Общият извод, който кметът прави в отчета си, е, че преструктурираната администрация вече работи по-ефективно за развитието на Русе.