При доста вяло присъствие на русенци премина публичното обсъждане на проекти за облагородяване на градската среда във вторник вечерта, като в края на 3-часовата дискусия останаха едва десетина души. 12-те обекта, които зам.-кметът Димитър Наков представи, са по проект „Техническа помощ“ и ще бъдат изпълнявани от софийската фирма „Вамос“.
Един от най-мащабните проекти е за реконструкция на Младежкия парк
Там ще се изградят детски и фитнес площадки на открито, предвиден е и байпарк на 3 дка върху една от зелените площи. По време на обсъждането обаче арх. Венци Илиев категорично бе против точно тази реализация на байпарка, като се мотивира, че поляната е прекрасна и там се събира Бялото братство. От „Вело Русе“ също заявиха, че не искат байпарка да е точно на тази поляна. Наков пък обоснова предложението с мотива, че желанието им е било байпаркът да не е забутан. В крайна сметка е възможно мястото да бъде променено след нови разговори между зам.-кмета и активистите на „Вело Русе“.
това всъщност беше и най-коментираната точка от бъдещата реконструкция на парка. Тя предвижда още да бъдат изградени пешеходни и велосипедни алеи и алеи за бягане, а част от настилката ще е с клинкерни плочи. Старият фонтан ще бъде реновиран, а алпинеумът - реконструиран. Ще бъде поставена нова сцена за културни събития в района на зала „Филхармония“, детските площадки зад Английската гимназия ще бъдат обновени и ще има лятна читалня. Ще бъдат възстановен част от атракциите в парка като виенското колело и люлките-самолетчета. До залата на смеха също е предвидено благоустрояване, но не се предвижда ремонт на самата сграда. На мястото на бившия картинг ще има детски трафик парк, където децата ще се учат на правилата на движение, ще бъде обновена и площадката за скейтборд. Алеите в розаруима също ще се реновират. Зам.-кметът Наков съобщи, че поръчката за изработване на концесия на градския басейн „Норд“ вече приключва, но поясни, че къпалнята и тенискортовете не са елемент на проекта. Колоната на Махмуд и пространството около нея също ще бъдат благоустроени, а площадката около заведение „Дунавски кът“ е предвидена за отдих и почивка.
Облагородяването на кея е другият голям и дългоочакван проект
Предвидено е крайбрежната ивица северно от парка да бъде благоустроена и зоната да се обособи за обществен отдих. Ще се изградят нови пешеходни надлези и тротоари, в района на алея „Младост“ е предвиден паркинг, а където е нужно, скатът ще бъде обезопасен. В района около Музея на транспорта ще има площадка за наблюдение. Предвидено е още да се изградят спортни площадки и съоръжения, атракции, велосипедни трасета, както и да се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Стената на кея ще бъде разширена и ще бъде монтиран предпазен парапет.
Между улица „Независимост“ и бул. „Придунавски“ се предвижда изграждане на кръстовище, а в пешеходната зона към бул. „Придунавски“ ще има асансьор за хора с увреждания.
Зона за обществен отдих ще бъде изградена и от ул. „Мостова“ до жп прелеза на Речна гара. Съществуващото трасе на „Придунавски булевард“ от бул. „Цар Фердинанд“ до Речна гара ще бъде реконструирано с цел да се подобрят техническите му параметри и да стане подходящо и за градския транспорт. Предвижда се и изграждане и велосипедно трасе.
Във всички проектни части важно място е отделено на озеленяването.
Надлези и подлези ще облекчават пешеходците
Единият от представените 12 проекта предвижда изграждането на пешеходен надлез, който ще свързва кв. „Родина“ с кв. „Чародейка“. Той ще бъде в района на улица „Кадин мост“ и ул. „Опълченска“. По този начин ще бъде преодоляна транспортната бариера на бул. „България“ и ще се осигури безопасното пешеходно преминаване на булеварда. Вариантите за пешеходния надлез са да бъде открит с предпазни перила или закрит със стъклени предпазни пана. В единия му край е предвиден асансьор.
Пешеходният подлез при Математическата гимназия ще бъде реконструиран, като за него са разработени два варианта. Първият предвижда монолитна асансьорна шахта, носеща покривна конструкция с огледално стъкло. При другия вариант шахтата ще бъде изработена от метална носеща конструкция и затворена с остъклени пана.
Много улици са предвидени за реконструкция и рехабилитация
Улиците „Славянска“, „Баба Тонка“, „Църковна независимост“ и „Райко Даскалов“ ще бъдат поетапно променени, като в проектите е заложено основно обновяване на тротоарите, енергоспестяващо улично осветление, алейно озеленяване.
Проектните разработки в два варианта има за реконструирането на ул. „Славянска“ и площад „Отец Паисий“. При първия вариант се предвижда да се премахне североизточното автомобилно платно на улицата и да се оформи пешеходна зона от ул. „Александровска „ към река Дунав. Ново решение има на кръстовищата с ул.“Отец Паисий“ и ул.“Пиротска“ с двупосочна скоростна велоалея и осигурен достъп за обслужване до всички имоти. Вторият вариант предлага запазване на досегашното решение на уличното платно и начин на паркиране, съвместено автомобилно и велотрасе, както и запазване на 3-метровата ширина на тротоарите.
По ул. „Райко Даскалов“ ще се запази основното улично трасе, като се подобрят параметрите на съществуващия паркинг до Съдебна палата. Предлага се съществуващата настилка от червени керамични павета да бъде запазена. Тук също са разработени два варианта за тротоарите. При първия се предвижда настилка от плочи от пресован вибробетон и осветителни тела с височина 3 м, като дизайнът им съответства на този по ул. „Александровска“. Второто решение предлага тротоарна настилка от керамични блокове и едностранно монтирани улични осветителни стълбове с височина 10 м.
За ул. „Църковна независимост са предвидени също два варианта. Едното решение е в северната част на улицата да се запази косото паркиране за леки автомобили до ул. „Любен Каравелов“. Освободената площ ще се присъедини към североизточният тротоар, който е най-пряката връзка между пл. „Свобода“ и река Дунав, а терените пред бившата Проектантска организация и сградата на Изчислителния център ще се благоустроят. Вторият варинат предвижда да се запазят основните елементи на съществуващо улично платно, както и косото паркиране по цялата дължина на улицата, а за сметка на увеличените паркоместа ще отпадне възможността за разширение на пешеходните площи.
Друг проект по направлението за градска среда е рехабилитацията на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“, както и изграждането на пешеходна зона по ул. „Чипровци“. Предвижда се улицата да се благоустрои като част от първостепенна улична мрежа, да се реконструират тротоарите и уличното платно, да се подобри обслужването на жилищната зона и да се модернизира уличното осветление. Ще бъде изградено ново кръгово кръстовище на ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“, както и при пробива „Кауфланд“ за бул. „Липник“, както и да се осигурят допълнителни паркоместа в кварталните пространства.
Градинката зад Американското пазарче също с проект за реконструкция
Предвидена е реконструкция и на градинката на площад „Д-р Мустаков“ и ул. „Иван Вазов“ в участъка от площада до ул. „Борисова“. Ул. „Братя Симеонови“ ще бъде благоустроена, а алейното озеленяване ще се реконструира, като проектът ще се съобрази с паметниците на архитектурата по нея - Семизовата и Симеоновата къщи. Нов вид ще придобият уличното осветление, тротоарите и пешеходната зона, като ще бъде осигурена достъпна среда за хората с увреждания.
Всичко това все още е само проекти, а за реализацията им Общината ще кандидатства за еврофинансиране по програмите на новия програмен период 2014-2020.