Единственото място, където в момента се издава Европейска здравноосигурителна карта, е Регионалната здравна каса. При това пластика все още не се произвежда, а на нейно място хората получават удостоверение за временно заместване на въпросния документ. Това стана ясно, след като в „Утро“ бяха получени сигнали, че пощенските клонове вече не приемат заявления и не работят със Здравната каса.
Причина за промяната е изтичането на договора на „Български пощи“ и проведен нов конкурс за фирма-изпълнител на поръчката, коментира директорът на РЗОК-Русе Калоян Копчев. До края на януари ще приключат съдебните спорове с изгубилите конкурса фирми и процесът с издаването на картите отново ще бъде регулиран, допълни той.
Удостоверението, което издаваме, замества изцяло Европейската здравноосигурителна карта, но има валидност максимум два месеца, каза Деница Атанасова от РЗОК. Тя уточни, че ако на здравноосигурено лице му се налага да поднови картата си и да пребивава в чужбина повече от тези два месеца, е препоръчително да направи нотариално заверено пълномощно на свой представител, който от негово име да получи пластиката.
Българските варианти на Европейските карти се изработват по евростандарт и затова е отпаднала снимката на лицето като задължителен елемент. Разликите между българските и чуждите карти са само в графите за номер на осигуровката - нашите са с ЕГН, а другите със специален код, отговарящ на номера на здравната осигуровка.
Добре е българските граждани да знаят, че тази карта им осигурява безплатна спешна и неотложна медицинска помощ на територията на Европейския съюз, каза още Атанасова. Тя обаче посочи и примери, в които някои европейски здравни служби задължават пациентите да платят за линейка до болница и това средно излиза около 500 евро. В другите страни имало различни прагове на осигуряване и в голяма част от пакетите не е включен специализиран транспорт, като това е валидно и за чужденците. Така на много от българските граждани се налагало сами да възстановяват разходи за престоя си в клиники и транспортирането им до тях.
Измами със здравни осигуровки са абсолютно изключени в страните от ЕС, каза Деница Атанасова и поясни, че ако на човек му бъдат прекратени правата, докато е в чужбина, евроболниците намирали начин да си направят вземанията от пациента, в която и част на света да се намира.
От Здравната каса в Русе обясниха, че издаваните удостоверения имат същата тежест, каквато и пластиките на картите. Ако някой пък е пропуснал да се сдобие с такова, но въпреки това има инцидент в чужбина, негови близки могат да поискат от Здравната каса такъв документ и да го изпратят по факс или интернет в съответната болница за доказване на здравни права.
След приключването на процедурите по обжалване на конкурса най-вероятно документи ще се подават и получават в клоновете на банка ДСК в цялата страна и в старите офиси на фирма „КИМ 2000“, която първа започна издаването на европейски здравни карти.