Възможностите за инвестиции и финансиране на проекти обсъдиха представителите на Световната банка Тони Томпсън и Ивелина Таушанова с кмета Пламен Стоилов и зам.-кмета Даниела Шилкова.
Стоилов представи визията за развитие на Русе и проектите, които се изпълняват в момента, както и тези, които са в период на разработване. Томпсън бе впечатлен от дългосрочната и ясна визия за развитие на града и посочи, че новата политика на банката ще се стреми да насърчава области, които не са заложени като приоритетни в програмите на ЕС, но са важни за развитието на регионите, като голяма част ще са на местно и общинско ниво.
Кметът подари на Томпсън картина на русенския художник Евстати Маринов.