Дружеството „Пристанищен терминал Русе-запад“ ДЗЗД взeма на концесия Пристанище Запад до Русенската корабостроителница. Това стана ясно вчера след редовното заседание на Министерски съвет. Концесионните права са предоставени за срок от 35 години. Дружеството се е ангажирало да направи инвестиция от 12 220 000 лева в развитие на инфраструктурата, съоръженията и предоставяната услуга. 5 880 000 лева от общата сума ще бъдат вложени още през първите шест години. Очакваният средногодишен товарооборот през този 6-годишен период от концесията ще бъде 176 445 тона.
Аргументите на кабинета са, че с предоставянето на концесията ще се осигурят необходимите финансови средства за реконструкция и модернизация на пристанищния терминал „Русе-запад“, ще се повиши качеството на предоставяните услуги и едновременно с това ще се осигурят приходи за държавата от концесионни плащания.
На практика Пристанище Запад минава в ръцете на Корпоративна търговска банка, коята е собственик на концесионера „Пристанищен терминал „Русе-запад“ ДЗЗД, казаха вчера за „Утро“ запознати. Преди време шефът на трезора Цветан Василев изкупи акциите на Русенска корабостроителница. С концесионирането на порт Запад в съседство ще се развие една мощна структура, която ще може да работи вече на печалба. Не се изключва вероятността Пристанищният комплекс да освободи административната си сграда, за която сега плаща наем на Пристанищна инфраструктура, и да се прехвърли на Пристанище Изток до неговата концесия.