Монтирането на инсталации за отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници в седем учебни заведения предвижда проектът, с който Община Русе ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за повишаване на енергийната ефективност. Предложението е на кмета Пламен Стоилов и ще се гледа на предстоящата сесия. На зелена енергия ще разчитат училищата „Братя Миладинови“, „Олимпи Панов“, „Любен Каравелов“, „Тома Кърджиев“, „Никола Обретенов“, Дойче шуле, Европейската гимназия и детска градина „Незабравка“.
Безвъзмездната помощ покрива пълната стойност на проекта и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Основното изискване  за успешна защита на проекта вече е изпълнено: всички кандидати имат изпълнени основни мерки за енергийна ефективност - подменена дограма, изолация по стени и ремонтирани покриви.