Няма резервен ресурс по оперативна програма „Околна среда“, който да бъде пренасочен за изграждане на канализация в кварталите Средна кула и Долапите. Наясно съм колко важно е това, анализираме разходите и ако се намерят пари, ще ги насочим към този проект.Това каза екоминистър Ивелина Василева и допълни, че новата оперативна програма вече е представена в европейската комисия и се надява скоро да бъде одобрена. По нея също ще могат да бъдат финансирани приоритетни проекти, които засягат населени места с над 10 000 жители.