7634 молби за целеви помощи за отопление са подали жители на Русенска област, съобщи вчера главният специалист в регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Камелия Кожухарова. Само от община Русе желаещите да бъдат подпомогнати през зимния сезон са 2960. От всички кандидати 6171 са заявили, че ще се топлят с твърдо гориво, електрически печки ще ползват 1184 души, а останалите се отопляват с парно. Тази година молбите са със 122 повече от миналата година.
Към 21 ноември одобрените молби са 6822, а на 812 от кандидатите целевата помощ е отказана, тъй като не отговарят на критериите, обясни Кожухарова. Едно семейство от община Ценово е било санкционирано, защото в заявлението си пропуснало да посочи, че междувременно е продало имот, каза главният специалист. Тя припомни, че помощите за отопление на твърдо гориво и електричество ще бъдат изплащани на ръка, а за парното всеки месец сумите ще бъдат превеждани на „Топлофикация“. До този момент вече са изплатени 837 798,56 лева на 6374 души. 
Помощта за топлото вече е увеличена с 6.48 лева и новият месечен размер възлиза на 72.20 лв. Тези, които досега са взели „старата“ сума, ще получат добавките за ноември и декември - общо 12.96 лева, до края на годината. Междувременно от дирекцията ще извършват проверки и ако някой от заявителите е починал, тогава ще се преразглежда нуждата от отпускане на помощ за отопление на останалите членове на семейството.