Русенската софтуерна фирма “Фашън.бг” е сред 15-те български компании от сектор информационно-комуникационни технологии, които участват в търговска мисия до Лондон. Проявата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на проект за развитието на експорта.
“Фашън.бг” е създадена в началото на 2001 година и е специализирана в разработването на комплексни решения за фирмено представяне и реклама в Интернет. Фирмата притежава и поддържа единствения сайт за Българска мода в Интернет, откъдето носи и името си.
Сред 15-те участници е и “Мусала Софт”, която, както “Утро” съобщи, скоро ще открие свой клон в Русе.
Със съдействието на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Лондон за участниците в търговската мисия е организирана наситена делова програма. В първия ден на проявата ще се проведе среща с Таня Койчева, ръководител СТИВ Лондон. На българските мениджъри ще бъде представен обзор на ИКТ сектора във Великобритания и ще се изнесат презентации за създаване на търговско дружество и данъчна система, спецификата на продажбите, изграждане на клиентска мрежа, както и източниците за финансиране на ИКТ бизнеса в Обединеното Кралство. По време на посещение в The Bakery Worldwide местни специалисти ще представят предимства от партньорство с различни видове акселератори и ще запознаят с дейността на Tech City UK - най-големия клъстър на острова с над 2300 фирми.
За участниците в търговската мисия е организирана работна среща в браншова асоциация Tech UK с презентации, споделяне на успешни бизнес практики от страна на специалисти от двете държави. Представителите на БАСКОМ ще запознаят чуждестранните партньори с развитието на българския ИКТ сектор и с възможностите за включване на фирми от сектора в проект FRACTALS, финансиран от ЕС.
В заключение на търговската мисия българските мениджъри и специалисти ще посетят The Business Show 2014 - най-мащабна специализирана изложба във Великобритания за стартиращи и развиващи се компании.