Проблемите на хората, които си купиха ипотекирани апартаменти от строителния предприемач Явор Блъсков в бившето АОНСУ, продължават с пълна сила. Освен към банките, той имал големи задължения и към бюджета. На НАП Блъсков дължал 460 хил. лева, което пък блокира всички сделки, дори за апартаментите, над които вече не тегне ипотека, разказаха засегнатите вчера в редакцията.
В последните месеци на миналата година, както вече „Утро“ писа, купувачите на 13 апартамента в АОНСУ след споразумение със СИБанк изплатиха изцяло жилищата си, а ипотеката им бе вдигната. Когато обаче хората отишли при нотариус, за да получат акт за собственост, се оказало, че това няма как да се случи, защото Явор Блъсков е длъжник на държавата. Двама души все пак успели да получат заветните документи, но в Агенцията по вписванията ударили на камък - отказали да впишат сделката. Така хората не могат да станат собственици на жилищата си, макар вече да са ги платили. 
Завчера Явор Блъсков се появил в АОНСУ, но само за да притиска хората да му платят пари, за да покрие дължимия данък сгради към Общината. На няколко апартамента разпоредил да си откачат електромерите, на други два пък спрял тока. Хората с тревога забелязали, че Блъсков изнася компютри и друго оборудване от офиса си.