10 806 лева с лихвите ще трябва да върне „Уникредит Булбанк“ на свой клиент от Русе. Причината - банката е получила неправомерно тази сума след едностранно решение от нейна страна за включване на допълнителен компонент при определяне на лихвата. Подобни дела за същото незаконно увеличение на лихвата заведоха и спечелиха на първа инстанция още няколко души, които също трябва да си получат надвзетите суми. Решенията със сигурност ще бъдат обжалвани до последно.
В случая човекът теглил 54 400 евро ипотечен кредит. След известно време обаче условията, по които му се начислявала лихвата, се променили и, както в повечето случаи, промяната не била в негова полза.
Едностранното включване на нов компонент от страна на банката под формата на „премия“ не намира основание в договорките между страните и води до неоснователно обогатяване в размер на 10 806.50 лева, категоричен бе Русенският районен съд. Дали това ще е решението и на окръжните магистрати предстои да стане ясно.